Husombud


Husombudet är länken mellan medlemmarna och styrelsen. Det är den person från föreningen som medlemmarna i första hand vänder sig till. Husombudet besöker nyinflyttade och informerar om intresseföreningen, inkasserar medlemsavgifter, tar emot synpunkter på boendemiljön och delar ut information i ”eget hus”. Föreningens del av anslagstavlan i entrén vårdas av husombudet.

2019-02-19 Husombuden, tel och mejl