Revisorer


Revisorernas uppgift är att granska styrelsens årsberättelse och redovisning samt styrelsens förvaltning av föreningen. Revisorerna föreslår årsmötet att besluta om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

 

revisor-med-kulrammet-27086683[1]

 

Laila Hedin                          Revisor                       Annebodavägen 78

Ewa Åhlén                           Revisor                       Annebodavägen 78

Göran Brettéus                    Revisorsuppleant        Annebodavägen 45