Revisorer


Revisorernas uppgift är att granska styrelsens årsberättelse och redovisning samt styrelsens förvaltning av föreningen. Revisorerna föreslår årsmötet att besluta om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

 

revisor-med-kulrammet-27086683[1]

 

Laila Hedin                           Revisor                         Annebodavägen 78

Håkan Malmqvist.              Revisorsuppleant        Annebodavägen 78

Göran Brettéus                    Revisorsuppleant       Annebodavägen 45