Styrelse


Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan medlemsmötena.

Kontakt e-post: kontakt@ibl-blomsterfonden.se

Roland Bengtsson

Ordförande

Annebodavägen 43

Mobil: 070-660 56 80

Jonny Svensson
Vice ordförandeAnsvarar för boendefrågor och miljö

Annebodavägen 82
Mobil: 070-896 41 60

Mimmi Carlberg-Johansson
KassörSylvestergatan 76

Mobil: 076-020 53 13

Britt Dahlin

Sekreterare

Ansvarar för medlemskommunikation

Annebodavägen 47

Mobil: 072-310 11 75

Henning Johansson

Ledamot

Ansvarar för husombuden

Annebodavägen 45

Mobil: 070-311 96 63

  Inger Vianden

Ledamot

Ansvarar för social verksamhet

Annebodavägen 39

Mobil: 076-114 31 98

Kent Wiberg
LedamotAnnebodavägen 35

Mobil: 070-562 86 86

Curt Hjalmarsson

Suppleant

Annebodavägen 43

Mobil: 070-421 61 49

 

Anders Werelius
SuppleantAnnebodavägen 39

Mobil: 073-974 45 20