Styrelse


Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan medlemsmötena.

Kontakt e-post: kontakt@ibl-blomsterfonden.se

Helena Almer

Ordförande 

Annebodavägen 31

Mobil: 076-308 49 73

Jonny Svensson
Vice ordförande

Ansvarar för boendefrågor och miljö

Annebodavägen 82

Mobil: 070-896 41 60

Thomas Lorge
Kassör

Annebodavägen 80

Mobil: 070-442 35 48

Britt Dahlin

Sekreterare

Ansvarar för medlemskommunikation

Annebodavägen 47

Mobil: 072-310 11 75

Henning Johansson 

Ledamot

Ansvarar för husombuden

Annebodavägen 45

Mobil: 070-311 96 63

Kent Wiberg
Ledamot

Ansvar för materialförvaltning

Annebodavägen 35

Mobil: 070-562 86 86

Per Karlsson

Ledamot

Ledamot i boendegruppen

Annebodavägen 82

Mobil: 070-357 72 97

Ewa-Lena Fränkel
Suppleant

Husombudsfrågor

Annebodavägen 78

Mobil: 0732-553 10 77

Anette Madsen

Suppleant

Annebodavägen 47

Mobil: 076-535 65 55