Valberedare


Valberedarnas uppgift är att föreslå personer att väljas av årsmötet till föreningens olika uppdrag. Valberedarna tar även fram förslag på personer, som styrelsen utser till uppdrag och som informeras om på årsmötet.

 

 

 

Margareta Lek         Annebodavägen 47             sammankallande

Göran Brettéus        Annebodavägen 45

Helena Almér           Annebodavägen 31             adjungerad