Dagsarkiv: 2 januari, 2020


Årsmöte inställt!

Du hittar Årsberättelse, Revisionsberättelse inkl. Resultat- och Balansräkning 2019 samt Valberedningens förslag under Arkiv / Årsmöten. Kallelse till Årsmöte för Intresseföreningen Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast Motioner och anmälan till årsmötet kan skickas på vår mailadress: kontakt@ibl-blomsterfonden.se eller brevlådan utanför biblioteket Väl mött! Styrelsen