Månadsarkiv: mars 2021


Årsmötes Protokoll 2021-03-24

Det ordinarie årsmötet är inte möjligt att genomföra på sedvanligt sätt då Coronapandemin fortfarande gör att vi inte kan ha ett fysiskt möte. Inför årets stämma har medlemmarna kunnat göra sin röst hörd genom att rösta postalt via en  röstningsenkät. Nu finns det justerade protokollet under Arkiv/ Årsmöten och övriga […]


Avtal om hyreshöjningar 2021 och 2022

Blomsterfonden och Intresseföreningen träffade den 22 februari förhandlingsöverenskommelse om hyreshöjningar m m att gälla från den 1 april 2021 till och med den 31 mars 2023. Du hittar den under Arkiv/Årsmöte och övriga medlemsmöten