Aktuellt


Vårbilder från Sylvestergatan 28 april 2020 - Det har kommit in några fina vårbilder från Kim, de är från Sylvestergatan 68 . Finns att se under Arkiv > Bilder > Blandat 2020-01 2020-06
Spontangrillning 23 april 2020 - Torsdagen 23:e april samlades några och hade en spontangrillning i grillhagen och trubadur Tord underhöll med visor. Bilder finns på Arkiv > Bilder > Blandat 2020-01 2020-06
Grillhörnan 22 april - Det var några tappra som möttes i grillhörnan den 22:a april . Det var strålande väder, uppåt 18 grader varmt. Bilder finns att se under Arkiv > Bilder > Blandat 2020-01 2020-06
Angående Corona viruset - Med anledning av den rådande situationen gällande Corona-viruset är Intresseföreningens samtliga aktiviteter inställda tillsvidare.  Mer finns att läsa på Aktuellt > Anslagstavlan (Klicka Här) och är även uppsatt i era portar
Våra veckoaktiviteter under vintern/våren 2020 - Nu startar våra veckoaktiviteter med bl.a Bingo , Inomhusboule, Nybörjarkurs i Bridge och Akvarellmålning, mer finns att läsa under Aktuellt > Anslagstavlan och är uppsatt i era portar
Planerade aktiviteter första halvåret 2020 - IBL’s planerade aktiviteter finns att läsa under Aktuellt > Anslagstavlan här på hemsidan och är även uppsatt i era portar
Inför kommande årsmöte - Du hittar Årsberättelse, Revisionsberättelse inkl. Resultat- och Balansräkning 2019 samt Valberedningens förslag inför 2020 under Arkiv / Årsmöten. 
Årsmöte inställt! - Du hittar Årsberättelse, Revisionsberättelse inkl. Resultat- och Balansräkning 2019 samt Valberedningens förslag under Arkiv / Årsmöten. Kallelse till Årsmöte för Intresseföreningen Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast Motioner och anmälan till årsmötet kan skickas på vår mailadress: kontakt@ibl-blomsterfonden.se eller brevlådan utanför biblioteket Väl mött! Styrelsen
Föredrag torsdag 12 mars 19:00 i A39 - Under våren försöker Intresseföreningen börja med intressanta föredrag. Först ut är Lars Navander som ska hålla ett föredrag om “Den Tyska ubåtens sänkning av min farfars fartyg under andra världskriget”. Mer finns att läsa på Aktuellt > Anslagstavlan och är även uppsatt i era portar
FILMVISNING TORSDAGEN 5 MARS I 39:an - KUNG LILJEKONVALJ AV DUNGEN En film inspelad 2013 efter en deckare av Maria Lang med kommissarie Christer Wijk (Ola Rapace), Puck (Tuva Novotny)och Eje Bure (Linus Wahlgren).VÄLKOMNA TILL EN KLASSIKER MED BÅDE SVENSKT TAL OCH TEXT  I  39:an  kl. 14.00