2015-10-15 Höststädning


Rune startar årets höststädning

Redo – 42 anmälda

Agneta, Kim och Sol-Britt

Bertil och Saidi

 

Rolf och Margit

Ruth

 

Saiy och Inger

Jean

Lennart , Karl-Erik och Marianne

Rune, Anna-Karin och Roland

Roland och Stina

Korv mm, kaffe och kakor efter välförrättat värv

Ann-Mari – vår kaffeböna

Några av dagens fyllda säckar