2015-08-13 Kräftskiva


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt förberett, dekorerat och dukat. - Festen kan börja. Gulli, Sol-Britt och Gun

Allt förberett, dekorerat och dukat. – Festen kan börja. Gulli, Sol-Britt och Gun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart och Knut

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif, Ann-Mari, Sol-Britt och Jan-Olof

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta S, Yvonne, Birgitta G, Katrine, Birgit och Ann

 

 

 

 

 

 

 

 

Undrar om Lennart och Ulla lyckades övertyga Knut - och om vad

Undrar om Lennart och Ulla lyckades övertyga Knut – och om vad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut i väntan på kaffe och lottdragning

Knut i väntan på kaffe och lottdragning