2015-09-17 Surströmmingsskiva


Snapsvisor

Gulli och Ann-Mari

Margareta B och Jean

Rune leder sången före skålen

Gunvor, Ulla O, Rolf, Inger B och Connie

Inger E och Anders

Birgit, Kerstin K och Margit

Rolf, Inger, Connie och Gun

Hugo, Kerstin B, Lillemor, Barbro och Per-Didrik

Anders, Margareta S, Lennart och Saiy

Sigrid och Ulla C ser fram emot kaffet