2016-01-13 Julgransplundring


Julgransplundringslandgång

Julgransplundringslandgång

Allt förberett och klart

Ann-Mari, Gulli och Sol-Britt

Saiy säljer lotter till Monika

Saiy och Monika

Lennart, Sigrid och Ulla

Lennart, Sigrid och Ulla

Kerstin och Marianne

Kerstin och Marianne

Helena, Monika och Yvonne

Helena, Monika och Yvonne

Yvonne, Birgitta och Kerstin

Yvonne, Birgitta och Kerstin

Sigrid, Astrid och Lennart

Sigrid, Astrid och Lennart

Olle, Saidi och Sören

Olle, Saidi och Sören

Britta - paus mellan landgång och kaffe

Britta – paus mellan landgång och kaffe

Lennart och Ulla tar ton

Lennart och Ulla tar ton

Ringlekar och långdans - nu är julen slut

Ringlekar och långdans – nu är julen slut