2017-10-31 Ålandsresa


2017-10-31 Ålandsresa - Mikael har kört fram bussen - Dags för avfärd mot Kapellskär.

2017-10-31 Ålandsresa

2017-10-31 Ålandsresa - Avkoppling ombord

2017-10-31 Ålandsresa

2017-10-31 Ålandsresa - Inger testar att dra

2017-10-31 Ålandsresa

2017-10-31 Ålandsresa - Så lugnt och vackert

2017-10-31 Ålandsresa

2017-10-31 Ålandsresa

2017-10-31 Ålandsresa

2017-10-31 Ålandsresa

2017-10-31 Ålandsresa

2017-10-31 Ålandsresa

2017-10-31 Ålandsresa

2017-10-31 Ålandsresa - Trivselnivån är hög. Bert och Karl-Erik intygar.

2017-10-31 Ålandsresa

2017-10-31 Ålandsresa - Reseledare Rune kollar av att vi alla, inkl. Gertrud och Staffan, har det bra.

2017-10-31 Ålandsresa