Ålandsresa 2016-11-08


2016-11-08 Bussfärd mot Kapellskär och Rosella

2016-11-08 Trygg bussfärd trots väglag

2016-11-08 Snöväder även i Mariehamn

2016-11-08 Snöväder även i Mariehamn

2016-11-08 Sigrid, Karl-Erik, Inger J och Saiy i väntan på mat

2016-11-08 Sigrid, Karl-Erik, Inger J och Saiy i väntan på mat

2016-11-08 Sigrid och Kim

2016-11-08 Sigrid och Kim

2016-11-08 Gun B, Gulli, Sol-Britt Gun L och Rune

2016-11-08 Gun B, Gulli, Sol-Britt Gun L och Rune

2016-11-08 Gun L, Rune, Karl-Erik och Gun B

2016-11-08 Gun L, Rune, Karl-Erik och Gun B

2016-11-08 Åke, Birgit, Saidi och Bengt

2016-11-08 Åke, Birgit, Saidi och Bengt

2016-11-08 Ann-Charlott, Rolf, Ulla och Bert

2016-11-08 Ann-Charlott, Rolf, Ulla och Bert

2016-11-08 Gun B, Helgelaid, Gulli och Sol-Britt

2016-11-08 Gun B, Helgelaid, Gulli och Sol-Britt

2016-11-08 Connie, Inger B, Gunnel, Olle och Bertil

2016-11-08 Connie, Inger B, Gunnel, Olle och Bertil

2016-11-08 Leif, Berit och Aiila

2016-11-08 Leif, Berit och Aiila

2016-11-08 Sören och Helgelaid

2016-11-08 Sören och Helgelaid

2016-11-08 Bengt, Yvonne och Marianne P. Reseledare Rune räknar in oss.

2016-11-08 Bengt, Yvonne och Marianne P. Reseledare Rune räknar in oss.

2016-11-08 Ann-Charlott, Karl-Evert, Ulla och Ruth i väntan på ankomst Kapellskär

2016-11-08 Ann-Charlott, Karl-Evert, Ulla och Ruth i väntan på ankomst Kapellskär

2016-11-08 Birgit och Gun L med varor

2016-11-08 Birgit och Gun L med varor

2016-11-08 Vår buss med trygga chauffören Rolf väntar in oss på däck 3 A för retur Liseberg

2016-11-08 Vår buss med trygga chauffören Rolf väntar in oss på däck 3 A för retur Liseberg