Surströmmingsskiva 2016-09-22


Rune har valt sång och startar upp oss - ett, två...

2016-09-22 Surströmmingsskiva

2016-09-22

2016-09-22

2016-09-22 Lillemor, Jean och Saidi

2016-09-22 Lillemor, Jean och Saidi

2016-09-22

Så här glad blir Kim när hon hittar ett bra motiv för mobilen

2016-09-22 Surströmmingsskiva