Stefan Löfqvist


Digitalt årsmöte 2020

På grund av covid-19 pandemin kommer årsmötet att hållas den 4 november utan fysiskt närvarande medlemmar. Alla anmälda medlemmar kommer i förväg att kunna göra sin röst hörd genom att skicka in sina röster via en s.k. dagordningsenkät. Klicka här för att se hela kallelsen. Övriga dokument finns här!


Surströmming i grillhagen

I dessa Corona-tider så sker det en hel del spontana träffar i grillhagen t.ex kräftskiva, grillning och pubafton . Förhoppningsvis ska ingen bli smittad. Bilder finns att se under Arkiv > Bilder > Blandat 2020-01 2020-12


Årsmöte inställt!

Du hittar Årsberättelse, Revisionsberättelse inkl. Resultat- och Balansräkning 2019 samt Valberedningens förslag under Arkiv / Årsmöten. Kallelse till Årsmöte för Intresseföreningen Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast Motioner och anmälan till årsmötet kan skickas på vår mailadress: kontakt@ibl-blomsterfonden.se eller brevlådan utanför biblioteket Väl mött! Styrelsen