Digitalkunskap


Då corona pandemin satte stopp för vår satsning inom Intresseföreningen på att få en möjlighet att använda datorer, anordna utbildning och komma med problem och få lösningar i 39:an så kommer här lite funderingar och länkar till diverse bra sidor.

Inom en snar framtid kommer en fjärdedel av alla svenskar att vara 65 år och äldre. Statistik visar att ju äldre vi blir desto mindre deltar vi i sociala och kulturella aktiviteter och risken för ensamhet i form av social isolering ökar.

Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre personer mellan 65 och 80 år. Samtidigt är skyddsfaktorer för psykisk hälsa att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och att få social stimulans.

Det kan vara självvalt, men även hänga samman med teknikens snabba utveckling och att både tillgången till teknik och digital kompetens varierar. Att kunna använda internet via en dator, surfplatta eller telefon är idag en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället.

Digitala verktyg och kommunikationskanaler skapar möjligheter att vara socialt delaktig utan att behöva ta sig från hemmet. Dessvärre lever 400 000 äldre personer idag i digitalt utanförskap. Att vara digitalt delaktig kan vara en utmaning för just den äldre åldersgruppen.

Digitala verktyg är ett samlingsnamn som beskriver olika tekniska verktyg som används som hjälpmedel. Digitala verktyg omfattar allt från en dator och dess program till olika tekniska apparater som till exempel surfplatta, smartmobil, en appkamerawebbtjänst och projektor.

Klicka här för att komma till länksidan