Kallelse årsmöte 2021


På grund av covid-19 pandemin kommer årsmötet att hållas onsdagen den 24 mars utan fysiskt närvarande medlemmar. Alla anmälda medlemmar kommer i förväg att kunna göra sin röst hörd genom att skicka in sina röster via en s.k. dagordningsenkät som distribuerats i samtliga medlemmars postfack.

Du hittar den under Arkiv/Årsmöte och övriga medlemsmöten