Avtal om hyreshöjningar 2023


Blomsterfonden och Intresseföreningen träffade den 13 mars förhandlingsöverenskommelse angående hyreshöjningar mm. som kommer att gälla från 1 april 2023 till och med 31 mars 2024.

Avtalet finns att läsa på anslagstavlorna och under följande länk: Avtal om hyreshöjningar 2023