EXTRA MEDLEMSMÖTE 5/9


MEDLEMMAR I INTRESSEFÖRENINGEN KALLAS TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE.

Tid:           torsdagen den 5 september kl. 16.00.

Plats:        Restaurangen, Annebodavägen 25.

Ärende:    Kompletterande val av styrelse-ledamöter och suppleanter.

                   Information om höstens aktiviteter.

Marie Wihlborg, Göran Brettéus och Laila Hedin