Protokoll från medlemsmöten


Här finns protokollen från medlemsmötena i Intresseföreningen Blomstergården Liseberg som hölls 2021-11-17 och 2021-11-18. Klicka på respektive datum för att se protokollet för mötet.