Östberga bibliotek flyttar in hos Blomsterfonden


Nu finns böcker från Östberga Bibliotek att låna på vårt bibliotek här i Liseberg. Bibliotekspedagog Frida Ulvegren har deponerat böcker som finns på en särskild hylla i biblioteket.

– Jag är väldigt glad åt samarbetet mellan våra bibliotek, säger Christel Carlborg, biblotekarie i Liseberg. Vi har tillsammans med Frida arrangerat mycket uppskattade poesiträffar med lyrik av Kristina Lugn och Tomas Tranströmer.

Att Östberga bibliotek nu väljer att deponera böcker hos oss är en vidareutveckling av det samarbetet. Böckerna som nu finns hos oss kommer regelbundet att bytas ut mot nya titlar.