Planerade aktiviteter första halvåret 2020


IBL’s planerade aktiviteter finns att läsa under Aktuellt > Anslagstavlan här på hemsidan och är även uppsatt i era portar