Planerade aktiviteter under våren 2022


Normala försiktighetsprinciper gäller fortsatt i samband med IBL aktiviteternas genomförande som att hålla avstånd och stanna hemma om man inte känner sig helt frisk och då speciellt om man känner av luftvägsinfektioner. Alla deltagare förutsätts vara fullvaccinerade.  

Klicka på länkarna för att se vad som komma skall:

Planerade Veckoaktiviteter

Planerade månads/säsongs aktiviteter våren 2022