Poesiträffar med kreativ uppgift


I samarbete med Östberga bibliotek kommer IBL att anordna tre stycken poesiträffar med kreativ uppgifter. Första tillfället är 12/9 kommer att handla om Kristina Lugn.

Detta finns uppsatt på anslagstavlorna