Protokoll medlemsmöte 2023-05-04


Nu finns protokollet från  medlemsmöte hos Intresseföreningen Blomstergården Liseberg, 2023-05-04 att läsa under fliken ”Årsmöten och övriga medlemsmöten”

Mötet började med information från Blomsterfondens ledning som representerades av Ulf Thörnevik, Christel Haglund och Lisa Holmqvist.

Lite info om det nya äldreboendet i Nacka Fisksätra, Stena fastigheter bygger. Där blir det 84 platser som Christel kommer att ansvara för. Eventuellt kommer ett seniorboende framöver också att byggas där. 

Medlemsmöte 2023-05-04 protokoll