Spoofing (kapade nummer)


Ett exempel på telefonbedrägerier är så kallad spoofing, som också kan kallas kapade, falska eller felaktiga nummer. Det innebär att ett telefonnummer manipuleras (förfalskas). Syftet är att det ska se ut som att samtalet kommer från någon annan än det faktiskt gör, till exempel ska det se ut som en vän eller kollegas nummer.

Tyvärr är det ofta äldre som drabbas av sådana här typer av bedrägerier. Har du anhöriga som inte själva söker information på nätet är det bra att du uppmärksammar dem om spoofing för att undvika att de drabbas.

Läs mer om detta på PTS (Post och Tele Styrelsen) hemsida: Telefonbedrägerier | PTS