Styrelsens informationsblad åter


Styrelsens infoblad är åter – nu under nytt namn: IBL-BLADET (tidigare “Medlemsbladet”).Läs gärna det 2-sidiga infobladet här på hemsidan. Se Medlemsinformation under Arkiv.