Styrelsens informationsblad – augusti


Nya IBL-BLADET för augusti har delats ut i postfacken. Kan även läsas här på Medlemsinformation under Arkiv.