Viktig information från IBL:s styrelse.


IBL:s styrelse har idag haft ett extra styrelsemöte med en punkt på dagordningen.

Resultatet av detta möte finns nu att läsa på era respektive anslagstavlor.