Teknikskiftet på mobiltelefoni


3G stängningen har redan påbörjats av alla operatörer!
• Flera tusen basstationer har redan stängts av
• Nästan inga intäkter från 3G trafiken idag
• 2G/GSM stängs troligen under slutet av 2025!
• Troligen avser när under 2025 nätet stängs men inte om det stängs
• Nästan inga intäkter från 2G trafiken idag och eCall ger inga intäkter
alls till operatörerna
• Internationellt så stängs 3G i fler och fler länder och även 2G
nedstängning planeras överallt

Här kan du se bildspelet som en Pdf.