Vad är ett VPN?


Att VPN betyder Virtuellt Privat Nätverk behöver man bara känna till. Det är en förbryllande beteckning, men ordet Privat antyder vad det egentligen handlar om, nämligen att dölja information, sin egen identitet eller sin geografiska position.

Många har hemligheter som de bara vill dela med sig av till ett fåtal andra. Samtidigt kan myndigheter, företag och kriminella vara intresserade av att komma åt dessa hemligheter. Kommunikationen behöver därför göras tillräckligt säker.

Ingen skulle komma på tanken att skicka hemligheterna i klartext skrivna på vykort. Både adress och innehåll blir ju läsbara. När man surfar på Internet brukar en sådan förbindelse anses som osäker och märkas med ett varningsmärke.

Ett bättre sätt är att dölja innehållet med ett kuvert, så att bara adressen är läsbar. När man surfar på Internet brukar en sådan förbindelse anses som säker och märkas med ett hänglås.

Ett ännu bättre sätt är att använda en kurir för transporten av kuvertet. Då är det bara kuriren som syns och som känner till den verkliga sändaren och mottagaren men inte innehållet. Det är viktigt att både avsändaren och mottagaren har stort förtroende för kuriren. På Internet motsvaras detta av att ett VPN används.

VPN ger en möjlighet till hemlig kommunikation där ingen utom de som är anslutna till samma VPN kan se vilka som kommunicerar med varandra. Alla deltagare behöver installera speciell mjukvara, och det är mjukvaran som är kuriren.

Det finns företag som erbjuder färdiga VPN-lösningar som man kan ansluta sig till, om man litar på dem. Internettrafiken går då genom deras servrar och det kan orsaka prestandaproblem.

Vad har man VPN till?

VPN har länge varit mycket vanligt i företagsvärlden. Då skapar företagen sina egna VPN som används så att de anställda kan ansluta sig till företagens interna nätverk även om de är ute på resa eller jobbar hemma som under pandemin. Skapar man ett eget VPN kan man på samma sätt nå sitt eget hemmanätverk utifrån.

VPN används också i stor utsträckning som ett sätt att “förflytta sig” geografiskt. Är man i ett land med begränsade surfmöjligheter så kan man via VPN-tjänster nå andra länder och där bli utsläppt på Internet. Väl ute på det öppna nätet har man då inte längre det extra skydd som ett VPN ger, men man har fått sin geografiska position ändrad. Då blir man blir lika mycket utsatt för reklam o.dyl. som utan en VPN-tjänst.

Man kan till exempel

 • Se TV-program eller filmer (även svenska) i områden av världen där de inte är avsedda att visas.
 • Surfa till sajter som det egna landets myndigheter inte tillåter.

Det är troligt att webbläsarföretagen kommer att bygga in denna typ av VPN-tjänster i sina produkter. Webbläsaren Opera har den redan.

Vad kan man inte ha ett VPN till?

Adressen till de stora VPN-företagens servrar är väl kända bland myndigheter och företag, så ibland kan statliga brandväggar, film-sajter och betal-sajter anse dem som skumma och ändå blockera den trafiken. VPN ger ingen garanti för att man alltid ska kunna göra det man vill. Detta behöver man vara medveten om, och kunna slå av och slå VPN när det behövs.

Man kan se VPN som en tunnelförbindelse mellan de datorer som är anslutna till samma VPN. Om en av datorerna får virus, hackas eller läcker information så drabbar det de övriga datorerna också. Det gäller kanske även VPN-företagets datorer. VPN är inget skydd mot olika slag av angrepp, utan bara ett sätt att dölja sina hemligheter medan de överförs.

Var får man inte använda VPN?

Användning av VPN är otillåten i (åtminstone) dessa länder:

 • Kina
 • Ryssland
 • Vitryssland
 • Nordkorea
 • Turkmenistan
 • Uganda
 • Irak
 • Turkiet
 • Förenade Arabemiraten
 • Oman

Texten hämtad från Seniornet Södermalms hemsida!