Aktivitetskommitté


Aktivitetskommittén består av ett stort antal medlemmar, som svarar för alla föreningens aktiviteter med inriktning på nöje och social samvaro. Aktivitetskommitténs verksamhet är en betydande del av föreningens totala verksamhet.

Klicka på nedanstående länk

Kontaktlista Aktivitetskommitténs