Styrelse


Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan medlemsmötena.

Kontakt e-post: kontakt@ibl-blomsterfonden.se

Helena Almer    

Ordförande  

Annebodavägen 31

Mobil: 076-308 49 73

Jonny Svensson
Vice ordförandeAnsvarar för boendefrågor, miljö och    

social verksamhet

Annebodavägen 82

Mobil: 070-896 41 60

Thomas Lorge
Kassör    

Annebodavägen 80

Mobil: 070-442 35 48

Stefan Löfquist    

Sekreterare   Adjungerande

Webmaster

Annebodavägen 45

Mobil: 073-254 08 44

Lennarth Gure     

Ledamot  Adjungerande

Ansvarar för boendefrågor och miljö

Annebodavägen 45

Mobil: 073-263 24 34

   
Kent Wiberg
Ledamot    

Ansvar för materialförvaltning

Annebodavägen 35

Mobil: 070-562 86 86

Per Karlsson    

Ledamot

Ledamot i boendegruppen

Annebodavägen 82

Mobil: 070-357 72 97

Ewa-Lena Fränkel
Suppleant    

Husombudsfrågor

Annebodavägen 78

Mobil: 072-553 10 77

  Anette Madsen    

Suppleant

Annebodavägen 47

Mobil: 076-535 65 55

   
  Uppdaterad: 2019-11-13