Valberedare


Valberedarnas uppgift är att föreslå personer att väljas av årsmötet till föreningens olika uppdrag. Valberedarna tar även fram förslag på personer, som styrelsen utser till uppdrag och som informeras om på årsmötet.

Göran Brettéus           Annebodavägen 45            sammankallande

Rolf Lindqvist             Annebodavägen 47

Jan Roshammar        Annebodavägen 43