Husombud


Husombudet är länken mellan medlemmarna och styrelsen. Det är den person från föreningen som medlemmarna i första hand vänder sig till. Husombudet besöker nyinflyttade och informerar om intresseföreningen, inkasserar medlemsavgifter, tar emot synpunkter på boendemiljön och delar ut information i “eget hus”. Föreningens del av anslagstavlan i entrén vårdas av husombudet.

Klicka på nedanstående länk

Husombud – kontaktlista med husnr namn tel. nr. och mejl – 2019-11-23