Kontakt


e-mail-icon

Har du frågor eller synpunkter som du vill framföra till intresseföreningens styrelse så är du välkommen att kontakta oss via e-post, telefon eller skriftliga meddelanden i vår postlåda utanför biblioteket Annebodavägen 35, 1 tr.

E-postadress: kontakt@ibl-blomsterfonden.se Intresseföreningen Blomstergården Liseberg

Om du vill prata med någon i styrelsen så hittar du telefonnummer under Föreningen – Styrelse