Årsmötes Protokoll 2021-03-24

Det ordinarie årsmötet är inte möjligt att genomföra på sedvanligt sätt då Coronapandemin fortfarande gör att vi inte kan ha ett fysiskt möte. Inför årets stämma har medlemmarna kunnat göra sin röst hörd genom att rösta postalt via en  röstningsenkät. Nu finns det justerade protokollet under Arkiv/ Årsmöten och övriga […]


Avtal om hyreshöjningar 2021 och 2022

Blomsterfonden och Intresseföreningen träffade den 22 februari förhandlingsöverenskommelse om hyreshöjningar m m att gälla från den 1 april 2021 till och med den 31 mars 2023. Du hittar den under Arkiv/Årsmöte och övriga medlemsmöten


IBL-Bladet Februari

Här kommer februaris infoblad med information om kommande årsmöte.Klicka på texten ovan och sedan på länken “februaris infoblad” för att se innehållet men även på anslagstavlan i din entré.


Självstudiekurser i Zoom

Här kan du lära dig hur du använder mötesverktyget Zoom på olika plattformar. Välj fliken “Självstudiekurser i Zoom” under “Digitalkunskap” Klicka här så kommer du till sidan.