Revisorer


Revisorernas uppgift är att granska styrelsens årsberättelse och redovisning samt styrelsens förvaltning av föreningen. Revisorerna föreslår årsmötet att besluta om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.

revisor-med-kulrammet-27086683[1]

Laila Hedin                         Revisor                    Annebodavägen 78

Göran Brettéus                  Revisor                   Annebodavägen 45

Håkan Malmqvist            Adjungerad             Annebodavägen 78