Hyresförhandlare


Hyresförhandlarna är föreningens representanter i de årliga förhandlingarna om hyror med Blomsterfonden och förhandlar på uppdrag av styrelsen.

 hyresforhandling_Stor-Bild[1]

Helena Almér                   Annebodavägen 31               sammankallande

Jonny Svensson              Annebodavägen 82

Lennart Gure                    Annebodavägen 45