Genomfört årsmötet 2023 med protokoll


Då har vi genomfört ett välbesökt 2023 års årsmötet i Intresseföreningen Blomstergården i Restaurangen. Drygt hundra medlemmar var på plats och informerades om det gångna årets aktiviteter och även en redovisning av Resultat och Balansräkningen för 2022. Det genomfördes även val av styrelse och övriga funktionärer. Protokoll finns på hemsidan under fliken som heter Årsmöten och övriga medlemsmöten. 

Årsmötes protokoll 2023

Vi hedrade även de medlemmar som lämnats oss med ett tänt ljus och en tyst minut.Styrelsen Intresseföreningen Blomstergården Liseberg