IBL-Bladet Maj 2023


Nu är sommaren på intågande till oss alla att få njuta av värme och solsken. Utesäsongen börjar med alla roliga aktiviteter, i Grillhagen och på Garagetaket.

Välbesökt medlemsmöte

Intresseföreningens medlemsmöte samlade ett 90-tal deltagare. Blomsterfondens ledning informerade om nyheter från hela organisationen. Protokollet från mötet kommer att finnas i IBL-pärmen i biblioteket och även på hemsidan.